โรงเรียนบ้านหนองเทา
160 หมู่ที่ 1 บ้านหนองเทา  ตำบลหนองเทา  อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 48120
เบอร์โทรศัพท์ 042-533041
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ลส.13
ชื่ออาจารย์ : นายจักรเดชา เรียมแสน
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 12 เม.ย. 2565,20:25  อ่าน 0 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : Best practice 1สัปดาห์ 1การทดลอง
ชื่ออาจารย์ : นาย ศราวุธ แวงธิสาร
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 16 ก.ย. 2564,12:37  อ่าน 4 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : Best practice ใบตอง วิถีไทย
ชื่ออาจารย์ : นางนิทัศนา เพียรภายลุน
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 16 ก.ย. 2564,04:48  อ่าน 5 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : Best practice RIVER Model สู่โรงเรียนคุณภาพอย่างยั่งยืน โดยนายจักรเดชา เรียมแสน
ชื่ออาจารย์ : นายจักรเดชา เรียมแสน
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 16 ก.ย. 2564,04:42  อ่าน 9 ครั้ง
รายละเอียด..