โรงเรียนบ้านหนองเทา
160 หมู่ที่ 1 บ้านหนองเทา  ตำบลหนองเทา  อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 48120
เบอร์โทรศัพท์ 042-533041
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นาง ณัชชา พูลพัฒนะ
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1
เบอร์โทร : 0885168060

นาง สุชญา นิวงษา
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1
เบอร์โทร : 0892732178