โรงเรียนบ้านหนองเทา
160 หมู่ที่ 1 บ้านหนองเทา  ตำบลหนองเทา  อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 48120
เบอร์โทรศัพท์ 042-533041
ประถมศึกษา

นางนิทัศนา เพียรภายลุน
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
เบอร์โทร : 0819543202

นางสาวประไพศรี ไพศาล
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1
เบอร์โทร : 0806130503

นางสาวสุวรรณภา พรมบุรมย์
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1
เบอร์โทร : 0872374647