โรงเรียนบ้านหนองเทา
160 หมู่ที่ 1 บ้านหนองเทา  ตำบลหนองเทา  อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 48120
เบอร์โทรศัพท์ 042-533041
ปฐมวัย

นาง บุญมี ชาวนา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 1
เบอร์โทร : 0828408982

นางสาว ณัฐธิรนันท์ ปติโยพันธ์
ครู
ครูประจำชั้น อนุบาล 2
เบอร์โทร : 0638796024