โรงเรียนบ้านหนองเทา
160 หมู่ที่ 1 บ้านหนองเทา  ตำบลหนองเทา  อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 48120
เบอร์โทรศัพท์ 042-533041
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนบ้านหนองเทา ฉบับที่2
ประกาศโรงเรียนบ้านหนองเทา เรื่อง งดการจัดการเรียนการสอนเต็มรูปแบบในโรงเรียน (On Site)  แจ้งงด การจัดการเรียนการสอนเต็มรูปแบบในโรงเรียน (On Site) ออกไปอีกจากก าหนดเดิม ตั้งแต่วันที่ ๘ – ๑๕ เดือน มกราคม พ.ศ. 2565
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 09 ม.ค. 2565,07:32   อ่าน 14 ครั้ง