โรงเรียนบ้านหนองเทา
160 หมู่ที่ 1 บ้านหนองเทา  ตำบลหนองเทา  อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 48120
เบอร์โทรศัพท์ 042-533041
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนบ้านหนองเทา แจ้งงดการเรียนการสอนแบบปกติ(On-Site)
ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนบ้านหนองเทา เรียน ท่านผู้ปกครองนักเรียน  นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองเทา ตามหนังสือสั่งการนี้ โรงเรียนบ้านหนองเทา แจ้งงดการเรียนการสอนแบบปกติ(On-Site) ต่อเนื่องไปอีก ตั้งแต่วันที่ ๑-๑๕ กันยายน ๒๕๖๔ ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบต่อไปครับ
โพสเมื่อ : 04 ก.ย. 2564,00:52   อ่าน 15 ครั้ง