โรงเรียนบ้านหนองเทา
160 หมู่ที่ 1 บ้านหนองเทา  ตำบลหนองเทา  อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 48120
เบอร์โทรศัพท์ 042-533041
ข่าวประชาสัมพันธ์
ยินดีต้อนรับคุณครูคนใหม่ของโรงเรียน (อ่าน 1) 12 พ.ค. 65
โรงเรียนบ้านหนองเทา ขอแสดงความยินดีกับข้าราชการครูและบุคลากรทางกาศึกษาผู้ได้รับรางวัลในการนำเสนอความเป็นเลิศในการจัดการศึกษา (อ่าน 3) 12 เม.ย. 65
ประกาศโรงเรียนบ้านหนองเทา เรื่อง ผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน (อ่าน 3) 22 มี.ค. 65
ประกาศโรงเรียนบ้านหนองเทา เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ่าน 3) 22 มี.ค. 65
ประกาศโรงเรียนบ้านหนองเทา ฉบับที่2 (อ่าน 10) 09 ม.ค. 65
ประกาศโรงเรียนบ้านหนองเทา (อ่าน 13) 03 ม.ค. 65
ประชาสัมพันธ์ผลการแข่งขันกิจกรรมวันภาษาในระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครพนม เขต 2 (อ่าน 20) 14 ก.ย. 64
ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านหนองเทาเข้าร่วมการแข่งขันวันภาษาไทยระดับกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายชายโขง (อ่าน 17) 05 ก.ย. 64
ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนบ้านหนองเทา แจ้งงดการเรียนการสอนแบบปกติ(On-Site) (อ่าน 16) 04 ก.ย. 64