โรงเรียนบ้านหนองเทา
160 หมู่ที่ 1 บ้านหนองเทา  ตำบลหนองเทา  อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 48120
เบอร์โทรศัพท์ 042-533041
ภาพกิจกรรม
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชทานเงินส่วนพระองค์ เพื่อให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ปรับสถานศึกษาเป็นโรงพยาบาลสนาม หรือสถานที่กักตัว หรือศูนย์พักคอยให้แก้ผู้ป่วยโควิด-19 ผู้ว่าราชการจังหว
ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชทานเงินส่วนพระองค์ เพื่อให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ปรับสถานศึกษาเป็นโรงพยาบาลสนาม หรือสถานที่กักตัว หรือศูนย์พักคอยให้แก้ผู้ป่วยโควิด-19   ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานในพิธีมอบเงินทุนพระราชทานฯ โดยนายจักรเดชา  เรียมแสน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเทา เป็นตัวแทนสถานศึกษา เข้าร่วมพิธี เมื่อวันจันทร์ ที่ 1 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2564  ณ หอประชุมพระเทพวรมุนี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1  อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
โพสเมื่อ : 04 พ.ย. 2564,07:08   อ่าน 1 ครั้ง