โรงเรียนบ้านหนองเทา
160 หมู่ที่ 1 บ้านหนองเทา  ตำบลหนองเทา  อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 48120
เบอร์โทรศัพท์ 042-533041
ภาพกิจกรรม
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนเตีรยมความพร้อมรับการเปิดเทอมภายใต้สถานการโรคไวรัสโควิด19
โรงเรียนได้ประชุมผู้ปกครองนักเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมเปิดเทอมภายใต้สถานการโรคไวรัสโควิด 19 โดยทำการประชุมผู้ปกครองเป้นช่วงชั้นเพื่อความปลอดภัยและเว้นระยะห่างทางสังคม โดยประชุมผู้ปกครองใน
ระดับอนุบาลในวันที่ 26 ตุลาคม 2564  
ระดับ ป.1-3 .ในวันที่ 27 ตุลาคม 2564
ระดับ ป.4-6 .ในวันที่ 28 ตุลาคม 2564
ระดับ ม.1-3 .ในวันที่ 29 ตุลาคม 2564
โพสเมื่อ : 30 ต.ค. 2564,07:21   อ่าน 4 ครั้ง