โรงเรียนบ้านหนองเทา
160 หมู่ที่ 1 บ้านหนองเทา  ตำบลหนองเทา  อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 48120
เบอร์โทรศัพท์ 042-533041
ภาพกิจกรรม
ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูโรงเรียนบ้านหนองเทาถวายพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2564 ณ ห้องประชุมโพธิ์สุ โรงเรียนบ้านหนองเทา
โพสเมื่อ : 14 ต.ค. 2564,06:43   อ่าน 7 ครั้ง