โรงเรียนบ้านหนองเทา
160 หมู่ที่ 1 บ้านหนองเทา  ตำบลหนองเทา  อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 48120
เบอร์โทรศัพท์ 042-533041
ภาพกิจกรรม
โรงเรียบ้านหนองเทาทำบุญโรงเรียนในวันก่อตั้งโรงเรียนเมื่อวันที่27 กันยายน 2564 ทีวัดโพนสว่าง
โพสเมื่อ : 29 ก.ย. 2564,21:17   อ่าน 6 ครั้ง