โรงเรียนบ้านหนองเทา
160 หมู่ที่ 1 บ้านหนองเทา  ตำบลหนองเทา  อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 48120
เบอร์โทรศัพท์ 042-533041
ภาพกิจกรรม
9 มิถุนายน 2565 โรงเรียนบ้านหนองเทา จัดกิจกรรม พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อปลูกผังและเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมด้านความกตัญญูกตเวที และด้านความมีวินัย ให้กับนักเรียน โดยแบ่งเป็น 2 ช่วงเวลา เพื่อปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19
โพสเมื่อ : 10 มิ.ย. 2565,09:26   อ่าน 10 ครั้ง