โรงเรียนบ้านหนองเทา
160 หมู่ที่ 1 บ้านหนองเทา  ตำบลหนองเทา  อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 48120
เบอร์โทรศัพท์ 042-533041
ภาพกิจกรรม
30 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนบ้านหนองเทา ขอขอบคุณ นางสาวสัญทิตย์ ชอนบุรี ศึกษานิเทศก์ ที่มานิเทศติดตามโครงการนิเทศบูรณาการ สพป.นครพนม เขต 2 ประจำปีงบประมาณ 2565 และได้ให้คำแนะนำอย่างเป็นกัลยาณมิตร นับเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา.
โพสเมื่อ : 31 พ.ค. 2565,10:19   อ่าน 13 ครั้ง