โรงเรียนบ้านหนองเทา
160 หมู่ที่ 1 บ้านหนองเทา  ตำบลหนองเทา  อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 48120
เบอร์โทรศัพท์ 042-533041
ภาพกิจกรรม
โรงเรียนบ้านหนองเทา จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ระดับชั้นอนุบาล 2 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 เพื่อซักซ้อมความเข้าใจและเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่
โพสเมื่อ : 12 พ.ค. 2565,23:30   อ่าน 6 ครั้ง