โรงเรียนบ้านหนองเทา
160 หมู่ที่ 1 บ้านหนองเทา  ตำบลหนองเทา  อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 48120
เบอร์โทรศัพท์ 042-533041
ภาพกิจกรรม
นายจักรเดชา เรียมแสน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเทา ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 เพื่อแจ้งนโยบายและแนวปฏิบัติ ซักซ้อมความเข้าใจเพื่อเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 12 พ.ค. 2565,23:29   อ่าน 2 ครั้ง