โรงเรียนบ้านหนองเทา
160 หมู่ที่ 1 บ้านหนองเทา  ตำบลหนองเทา  อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 48120
เบอร์โทรศัพท์ 042-533041
คณะผู้บริหาร

นายจักรเดชา เรียมแสน
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0956626448