โรงเรียนบ้านหนองเทา
160 หมู่ที่ 1 บ้านหนองเทา  ตำบลหนองเทา  อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 48120
เบอร์โทรศัพท์ 042-533041
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
17 ก.ย. 64 ประชุมประจำเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านหนองเทา
การแต่งกายชุดสุภาพ โรงเรียนบ้านหนองเทา